Huy Hung Coffee Company
Hiệp hội Cộng đồng Cà phê lợi ích chung (4C Association)

Cà phê chứng nhận 4C

Thứ bảy - 16/08/2014 18:01
Hiệp hội 4C là tổ chức thực hiện Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê (Common Code for the Coffee Community: 4C) Hiệp hội 4C (Common Code for the Coffee Community Association) có trụ sở lại Bonn – Cộng hòa liên bang Đức.

4C là viết tắt của 4 từ: Common (Chung), Code (Bộ qui tắc), Coffee (Cà phê) và Community (Cộng đồng).

-          Common (Chung): 4C được xây dựng trên sự nhất trí nội bộ và các nhóm bên liên quan (người sản xuất, thương mại/công nghiệp và tổ chức xã hội).

-          Code (Bộ qui tắc): Bộ qui tắc tự nguyện này bước đầu đưa ra một mức tối thiểu về bền vững. Việc tuân thủ được kiểm tra xác nhận kỹ càng.

-          Coffee (Cà phê): Tất cả các loại cà phê, các hệ thống sản xuất và các vùng trồng cà phê.

-          Community (Cộng đồng): Cà phê 4C được những người nông dân trồng với cam kết giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người làm việc, và nhiều hơn thế nữa. Hiện tại đang có hơn 300.000 nông dân và 900.000 nhân công trên thế giới tuân theo quy tắc 4C.

Hiệp hội 4C là một tổ chức đa thành viên mang tính chất mở nhằm tập hợp những người tham gia cam kết thực hiện các quy tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực cà phê. Điều này có nghĩa rằng bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể tham gia vào hiệp hội.

Các thành viên của Hiệp hội 4C bao gồm nông dân trồng cà phê, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà buôn, nhà rang xay và nhà bán lẻ cũng như các tổ chức xã hội dân sự - ví dụ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức lập ra các tiêu chuẩn và hiệp hội thương mại, các viện công, tổ chức nghiên cứu và cá nhân cam kết thực hiện theo mục tiêu của Hiệp hội.

 

Ba chức năng chính của Hiệp hội bao gồm:

-          Cung cấp một tiêu chuẩn được công nhận như một bước đầu trên con đường tiếp tục tiến đến sản xuất bền vững;

-          Quảng bá và tiến tới hợp tác với các tiêu chuẩn khác và đưa tổ chức thâm nhập vào thị trường;

-          Đề ra các chương trình cà phê bền vững rộng hơn.

 

Bộ qui tắc thực hiện 4C là một bộ các nguyên tắc xã hội, môi trường và kinh tế mà người nông dân trong các tổ 4C phải thực hiện nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Bộ quy tắc này bao gồm 10 quy tắc thực hành không được chấp nhận và các nguyên tắc của bộ quy tắc 4C.

 

10 quy tắc thực hành không được chấp nhận

-          Quy tắc 1: Lao động trẻ em

-          Quy tắc 2: Lao động cưỡng ép và bắt buộc

-          Quy tắc 3: Buôn bán con người

-          Quy tắc 4:  Cấm thành viên hoặc đại diện của hiệp hội thương mại

-          Quy tắc 5: Thu hồi tài sản cưỡng ép mà không có sự đền bù tương xứng

-          Quy tắc 6: Không cung cấp nơi ở thích hợp cho công nhân

-          Quy tắc 7: Không cung cấp nước sạch cho tất cả các công nhân

-          Quy tắc 8: Chặt rừng nguyên sinh hoặc bất cứ hình thức phá hoại các tài nguyên thiên nhiên khác

-          Quy tắc 9: Sử dụng các thuốc trừ sâu bị cấm

-          Quy tắc 10: Các giao dịch trái đạo đức trong quan hệ kinh doanh

 

11 nguyên tắc đảm bảo điều kiện sống và làm việc

-          Tự do trong hiệp hội: công nhân và người sản xuất có quyền thành lập, làm thành viên và được đại diện bởi một tổ chức độc lập tùy theo lựa chọn của họ.

-          Tự do mặc cả giá: công nhân có quyền mặc cả giá tập thể.

-          Phân biệt đối xử: bình đẳng về giới, thai sản, tôn giáo, dân tộc, điều kiện vật chất và quan điểm chính trị

-          Trẻ em được hưởng tuổi thơ của mình và có quyền đến trường.

-          Công nhân làm việc được ký hợp đồng lao động.

-          Các giờ làm việc phải tuân thủ theo luật quốc gia, các hiệp ước quốc tế và/hoặc thảo luận tập thể và trả công cho làm thêm giờ.

-          Tiền lương phải tuân theo quy định của luật quốc gia hoặc thỏa thuận của ngành.

-          Chủ lao động phải đảm bảo các điều kiện sức khỏe và an toàn làm việc cho công nhân.

-          Các lao động thời vụ và lao động khoán phải được đối xử công bằng.

-          Các đối tác kinh doanh và công nhân trong các tổ 4C cần được đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và năng suất.

-          Các tổ 4C nỗ lực nâng cao các điều kiện sống và hỗ trợ giáo dục cơ bản cho các đối tác kinh doanh và công nhân.

 

11 nguyên tắc bảo vệ môi trường tự nhiên

-          Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm các loại động vật và thực hiện cần được bảo vệ hoặc đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng.

-          Sử dụng thuốc trừ sâu được giảm đến mức tối thiểu.

-          Các đối tác kinh doanh trong tổ 4C được đào tạo toàn diện và mặc đồ bảo hộ khi dùng thuốc trừ sâu và các hóa chất khác. Các sản phẩm có khả năng gây hại cho môi trường được cất giữ và xử lý cẩn thận.

-          Các tổ 4C áp dụng các nguyên tắc bảo tồn đất đai nhằm chống xói mòn đất. Các nguyên tắc này có thể là thâm canh theo đường đồng mức, phá nền đất cao, lớp đất vĩnh cửu hoặc những điều kiện khác phụ thuộc vào địa phương.

-          Phân bón được sự dụng thích hợp.

-          Đề ra các chiến lược quản lý chất hữu cơ. Những chiến lược này bao gồm duy trì thực vật phủ đất quanh năm cũng như tái chế các chất hữu cơ và ứng dụng vào chăm sóc đất.

-          Có các chiến lược bảo tồn và dự trữ nguồn nước, ví dụ như các hệ thống tưới tiêu tốt hơn và xử lý ướt hiệu quả.

-          Có kế hoạch xử lý rác thải.

-          Thực hiện các chiến lược xử lý rác thải an toàn.

-          Các nguồn năng lượng thay thế ví dụ như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và sinh khối được sử dụng trong các tổ 4C.

-          Sử dụng năng lượng được giám sát trong tổ 4C. Định ra các chiến lược sử dụng tiết kiệm và các biện pháp chủ động ví dụ như sử dụng các thiết bị hiệu quả được thực hiện.

 

6 nguyên tắc giúp đỡ người nông dân tăng lợi nhuận

-          Người nông dân có quyền được biết các thông tin về thị trường và giá cà phê. Các thông tin cần phải được cập nhật thường xuyên, khách quan và dễ hiểu.

-          Tổ 4C nâng cao khả năng của nhà sản xuất nhằm nâng cao các cơ hội tiếp cận với thị trường, bao gồm thông tin thị trường, tín dụng tài chính, cung cấp đầu vào…

-          Chất lượng cà phê thường xuyên được đánh giá, dựa trên các thuộc tính thị trường khác nhau như độ ẩm, độ hụt, hương vị, mùi thơm, hoặc độ axit cũng như các thuộc tính bền vững. Người nông dân phải được tiếp cận với các báo cáo này.

-          Lưu giữ các biên bản: Người nông dân phải được tiếp cận với một hệ thống dễ sử dụng cho phép họ nhập các dữ liệu kỹ thuật và tài chính chủ chốt, ví dụ trường, giá trị lao động, các đầu vào và giá bán.

-          Cơ chế giá bán phải công khai và phản ánh đúng chất lượng cà phê và các nguyên tắc thực hành sản xuất vững bền.

-          Truy xuất nguồn gốc: Cà phê có thể được truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng, lý tưởng nhất là từ nông trại cho đến người bán lẻ cuối cùng. Cà phê có chất lượng khác nhau và/hoặc có nguồn gốc từ tổ 4C phải được dán nhãn riêng biệt và để riêng.​

Từ khóa: n/a