Huy Hung Coffee Company
HTX Sản xuất cà phê sạch - CSCC
Tổ hợp tác sản xuất cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng

Tổ hợp tác sản xuất cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng(Cooperative for Producing Safe Coffee for Community’s Health, gọi tắt là CSCC) là một tổ hợp tác phi lợi nhuận, chuyên sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn của FLO và phân phối theo kênh thương mại công bằng. CSCC được thành lập vào ngày 28 tháng 01 năm 2009, đặt tại khu phố 5 thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.