Huy Hung Coffee Company
Vận tải
Vận tải

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng còn có đội ngũ vận tải chuyên nghiệp để phục vụ cho các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.