Huy Hung Coffee Company
Thị trường cà phê

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng cà phê Việt Nam

Thứ hai - 30/01/2012 15:30
Tiếp theo Thông báo số 197/HHCPCC-2011 ngày 21 tháng 12 năm 2011 về việc thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng cà phê Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam xin thông báo:

 

Tiếp theo Thông báo số 197/HHCPCC-2011 ngày 21 tháng 12 năm 2011 về việc thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng cà phê Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam xin thông báo:

Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu  ngành hàng cà phê Việt Nam đã họp ngày 28 tháng 12 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, kế hoạch dự kiến thu chi của Quỹ niên vụ 2012/13 và nguyên tắc chi Quỹ: 50% quỹ phục vụ cho tái canh, 30% chi cho hỗ trợ lãi suất tạm trữ, 10% cho nâng cao chất lượng, 10% hỗ trợ xúc tiến thương mại và nhãn hiệu.

Quyết định nhân sự của Quỹ gồm:

- Ông Đoàn Đình Thiêm: Phó Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ

- Ông Nguyễn Viết Vinh: Ủy viên Hội đồng kiêm Phó giám đốc Quỹ

- Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Kế toán trưởng Hiệp hội kiêm Kế toán trưởng Quỹ

Do đã vào niên vụ cà phê 2011/12 và các doanh nghiệp cà phê đã ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê và để hoàn thiện các thủ tục thu phí, Hội đồng Quản lý Quỹ đã thông nhất sẽ thu phí kể từ ngày 01/10/2012 niên vụ 2012/13.

Vậy Hiệp hội xin thông báo đến các Hội viên./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Lương Văn Tự (Đã ký)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn