Huy Hung Coffee Company
Tin tức kinh tế

Đẩy mạnh hợp tác nông lâm thuỷ sản ASEAN và ASEAN+3

Thứ năm - 19/01/2012 13:35

 

Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 11 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Ấn Độ lần thứ 1 về Hợp tác nông lâm diễn ra từ ngày 2 - 8tháng 10 năm 2011 tại Jakarta, Indonesia. Đoàn Việt Nam do đồng chí  Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu, tham gia đoàn công tác có đại diện của các Cục, Vụ cũng tham dự gồm:  Hợp tác quốc tế, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Tổng Cục Lâm nghiệp, Tổng Cục Thuỷ sản.

 

 Tại Hội nghị, các Bộ trưởng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nông, lâm và thuỷ sản trong khuôn khổ AMAF và AMAF+3 và yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực. Đặc biệt, các Bộ trưởng bàn thảo và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan  đến các lĩnh vực: an ninh lương thực, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, xây dựng các tiêu chuẩn khu vực, áp dụng công nghệ mới phù hợp với các tiêu chuẩn  quốc tế nhằm tăng vị thế và khả năng cạnh tranh của nông sản  ASEAN trên thị trường khu vực và quốc tế, và hướng tới một cộng đồng ASEAN phát triển năng động và bền vững.

 

 

 

Các Bộ trưởng thống nhất rằng ASEAN cần có cách tiếp cận chiến lược và toàn diện và áp dụng các biện pháp chính sách cụ thể trong việc thúc đẩy và duy trì an ninh lương thực khu vực đảm bảo nhu cầu dài hạn và trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, thông qua việc tăng cường sản xuất lương thực, trong khi vẫn đảm bảo tính hiệu quả của cơ chế thị trường và tiến trình hội nhập khu vực. Đồng thời, khu vực cần thiết phải có sự cân đối giữa an ninh lương thực dài hạn với cải thiện sinh kế của nông dân trong khu vực. Hội nghị  kiểm điểm việc triển khai (i) Chương trình Khung về An ninh Lương thực Tổng hợp ASEAN (AIFS); (ii) Kế hoạch Hành động Chiến lược về An ninh Lương thực ASEAN (SPA-FS. Các Bộ trưởng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của khu vực và các đối tác như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), USAID, Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO), IRRI đã hỗ trợ và phối hợp thực hiện. Hội nghị ủng hộ các kiến nghị tăng cường sự tham gia của tư nhân và tăng cường hợp tác công tư trong vấn đề an ninh lương thực khu vực hỗ trợ ASEAN triển khai các hoạt động về an ninh lương thực. Bên cạnh đó các Bộ trưởng Nông lâm ASEAN có buổi đối thoại  với các đại diện các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp của khu vực và quốc tế nhằm tăng cường thu hút đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực an ninh lương thực, đặc biệt đẩy mạnh mô hình họp tác đối tác công – tư.

 

 

 

An ninh lương thực luôn gắn liền với sự ổn định chính trị, kinh tế xã hội của khu vực, tại Hội nghị lần này các Bộ trưởng đã ký “Hiệp định Quỹ gạo dự trữ khẩn cấp ASEAN+ 3” nhằm góp phần thiết lập cơ chế dài hạn và thường xuyên đối với với giảm nhẹ tình trạng thiếu hụt lương thực trong các trường hợp khẩn cấp. Giúp các nước trong khu vực ASEAN+3 bảo đảm an ninh lương thực.  Các Bộ trưởng cùng thông qua dự án tăng cường hệ thống thông tin an ninh lương thực (AFSIS) giai đoạn 2.

 

 

 

Các Bộ trưởng tập trung thảo luận và  đánh giá việc triển khai "Chiến lược tiếp cận đa ngành ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực an ninh lương thực  nông, lâm, thuỷ sản ASEAN- AFCC". Thúc đẩy triển khai AFCC và Tuyên bố cấp cao về biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực và nông, lâm, thuỷ sản ASEAN, đồng thời tiế tục khẳng định cam kết theo đuổi cách tiếp cận có sự hợp tác khu vực kế hoạch chiến lược thích ứng và kế hoạch hành động chiến lược nhằm tìm ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nông, lâm thủy sản.  các Bộ trưởng thông qua Chiến lược hợp tác ASEAN+3 về An ninh lương thực và năng lưọng sinh học. Đặc biệt, tại Hội nghị lần này các sự kiến bên lề  liên quan đến Năm quốc tế về rừng đã được tổ chức, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố về Năm quôc tế về rừng và xem xét các kiến nghị tăng cường hợp tác lâm nghiệp trong ASEAN.

 

 

 

Các Bộ trưởng thông qua các tài liệu quan trọng liên quan đến Hướng dẫn kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với khoai tây củ thương phẩm để tiêu dung; Hài hoà hoá tiêu chuẩn 8 dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 5 loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chung trong ASEAN; và Hài hoà hoá tiêu chuẩn các loại rau quả quả (đậu bắp, ngô ngọt, hành và ớt); Tiêu chí ASEAN đối với việc cấp chứng chỉ cho cơ sở chế biến thịt; Điều khoản tham chiếu  của uỷ ban lâm thời về cơ chế  điều phối thú y và bệnh gia súc lây sang người; Đề cương dự án  triển khai kế hoạch Chiến lược kiểm soát và khống chế  bệnh dịch tả lợn; Tiêu chuẩn ASEAN đối với  Vắc  xin: Vắc xin bạch lỵ sống; Vắc xin bạch lỵ vô hoạt; Vắc xin cúm gia cầm vô hoạt; ASEAN Công nhận và tái công nhận phòng  thí nghiệm kiểm nghiệm thuốc thú y quốc gia (NVDAL), Gunung Sindur, Bogor, Indonesia; Tiêu chuẩn ASEAN về (cơ chế sản xuất tốt) GAP đối với tôm nuôi và kế hoạch hành động; Giải pháp đề phát triển bền vững thuỷ sản đối với an ninh lương thực khu vực ASEAN đến năm 2020; Đề xuất tăng cường hợp tác và chính sách lâm nghiệp trong khuôn khuôn khổ SOM-AMAF và AMAF. Các Bộ trưởng đã thông qua và ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y Thế giới.

 

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN- Ấn Độ về nông lâm nghiệp, các Bộ trưởng  nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức của nông dân, nâng cao năng lực, tăng cường hợp tác mang tính bổ trợ dựa trên thế mạnh của hai bên và sẽ tiếp tục  mở rộng hợp tác  trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản. Các Bộ trưởng thông qua Điều khoản tham chiếu của Nhóm côngtác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ, Kế hoạch  hành động trung hạn hợp tác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ 2011-2015.

 

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác như ADB, FAO, Trung tâm nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), IRRI, hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực an ninh lương thực, nông lâm nghiệp và thuỷ sản.

 

Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN lần thứ 34 và Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN cộng 3 lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại  Lào vào tháng 10 năm 2012.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn