Huy Hung Coffee Company
Tin tức kinh tế

Điểm tin xuất nhập khẩu

Thứ sáu - 11/11/2011 13:56

 

 • Xuất khẩu chè trong tháng 8 ước đạt 15 nghìn tấn, trị giá 25 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, lượng chè xuất khẩu của cả nước khoảng 84 nghìn tấn, trị giá 128 triệu USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

 • Tám tháng đầu năm 2011, Việt Nam xuất khoảng 96 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 534 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 74,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 8, lượng hạt tiêu xuất khoảng 13 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD.

 • Tính đến hết tháng 8, Việt Nam đã xuất khoảng 5,3 triệu tấn gạo, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng và 11% về trị giá so với 8 tháng năm 2010. Tính riêng tháng 8, lượng gạo xuất khoảng 600 nghìn tấn, trị giá 284 triệu USD.

 • Xuất khẩu sắn và sản phẩm trong tháng 8 ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 60 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, lượng sắn và sản phẩm xuất khẩu đạt khoảng 1,8 triệu tấn, trị giá 673 triệu USD, tăng 47% về lượng và 88,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

 • Lượng than đá xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 98 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, đã xuất khoảng 11,1 triệu tấn than đá, trị giá trên 1 tỷ USD, giảm 15,9% về lượng nhưng tăng 1,2% về trị giá so với 8 tháng năm 2010.

 • Kim ngạch nhập khẩu thủy sản trong tháng 8 ước đạt 50 triệu USD, tính đến hết tháng 8 cả nước đã nhập 305 triệu USD hàng thủy sản, tăng 44,7% so với 8 tháng năm 2010.

 • Nhập khẩu sữa và sản phẩm trong 8 tháng đầu năm 2011 ước khoảng 559 triệu USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, tính riêng tháng 8 đã nhập 75 triệu USD sữa và sản phẩm sữa.

 • Tháng 8/2011, cả nước nhập khoảng 330 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 136 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, cả nước ước nhập 2,5 triệu tấn, trị giá khoảng trên 1 tỷ USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

 • Kim ngạch nhập khẩu rau quả 8 tháng đầu năm ước khoảng 181 triệu USD, giảm 0,9% so với 8 tháng năm 2010.

 • Tháng 8/2011, cả nước xuất khoảng 20 nghìn tấn hạt điều, trị giá 180 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, cả nước đã xuất 108 nghìn tấn hạt điều, tri giá 875 triệu USD, giảm 12% về lượng nhưng tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

 • Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng 26,7% so với 8 tháng năm 2010.

 • Xuất khẩu cao su trong tháng 8 của cả nước khoảng 85 nghìn tấn, trị giá 356 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, cả nước xuất khoảng 454 triệu tấn, trị giá gần 2 tỷ USD, tăng 5,6% về lượng và tăng 66% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

 • Xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm ước khoảng 958 nghìn tấn, trị giá 2,1 tỷ USD tăng 11,4% về lượng và tăng 71,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Tính riêng tháng 8/2011, lượng cà phê xuất khoảng 40 nghìn tấn, trị giá 90 triệu USD.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn