Huy Hung Coffee Company
Tin tức kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế là chứng khoán

Thứ bảy - 12/11/2011 09:02
Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thừa kế là chứng khoán.

Trên 10 triệu đồng phải nộp thuế

Tại khoản 7, Mục VII, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN quy định:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng của cá nhân cư trú là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp.

Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán thì thu nhập để tính thuế của chứng khoán là giá trị chứng khoán tại thời điểm chuyển quyền sở hữu. Đối với chứng khoán đã niêm yết, giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếm trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

Thuế suất thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Cũng theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên, thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn nêu trên, cá nhân cư trú hoặc cá nhân không cư trú thừa kế chứng khoán thì thu nhập tính thuế là giá trị chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thời điểm cá nhân nhận thừa kế làm thủ tục xác nhận quyền sở hữu chứng khoán.

Thủ tục nộp thuế về thừa kế

Theo Điều 14, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 của Chính phủ, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân nhận thừa kế, quà tặng cư trú.

Thời hạn nộp thuế: chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày cá nhân nhận được thông báo thuế theo mẫu số 14-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này 28/2011/TT-BTC.

Theo hướng dẫn nêu trên, cá nhân có thu nhập từ thừa kế phải khai thuế và nộp thuế TNCN để nhận quyền sở hữu về tài sản thừa kế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn